Belastingplan 2023 en de agrarische sector

20 september 2022
Artikel

Het overgrote deel van de Miljoenennota is gericht op het verbeteren van de koopkracht van burgers. De tegemoetkomingen die het kabinet heeft bedacht, zijn merendeels toegespitst op de korte termijn. Voor ondernemers en mensen met vermogen heeft het kabinet vooralsnog weinig positiefs in petto.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen senior belastingadviseur
Belastingplan 2023 en de agrarische sector

Een heldere visie op de agrarische sector ontbreekt

Hoewel ondernemers in deze tijd behoefte hebben aan een duidelijke visie van het kabinet voor de toekomst, ontbreekt deze. In het bijzonder de agrarische sector die al jaren zit te wachten op een duidelijke beleidsvisie op de planvorming in het kader van ruimtelijke ordening, wettelijke en financiële regelingen. Om tot een oplossing te komen voor het natuurherstel en een toekomstbestendig voedselproductiesysteem moeten we het voorlopig doen met een herhaling van zetten. Er is nog geen heldere visie op hoe de doelstellingen kunnen worden behaald. Een schets van de perspectieven wordt van Johan Remkes verwacht.

Duurzame, innovatieve en concurrentiekrachtige landbouw

Positief is dat het kabinet inziet dat het belangrijk is om maatregelen zo vorm te geven dat ze een duurzame, innovatieve en concurrentiekrachtige landbouw in Nederland mogelijk maken, waarin boeren een goed verdienvermogen hebben. De landbouw is volgens het kabinet niet alleen onmisbaar doordat zij voedsel produceert, maar ook doordat zij mogelijkheden biedt om de biodiversiteit te versterken, koolstof vast te leggen, water vast te houden, de landschappelijke kwaliteit, de culturele identiteit en ons erfgoed recht te doen, en een gezonde leefomgeving voor mens en dier te bieden.
Het is dan ook van groot belang dat agrariërs de gelegenheid krijgen om de benodigde transities zelf mede vorm te geven. De overheid wil met de sector in overleg treden om tot regionale oplossingen te komen.

Geen compenserende maatregelen

Er zijn voor ondernemers geen compenserende maatregelen voor de hogere energiekosten en andere exploitatiekosten die door de inflatie het laatste jaar sterk zijn gestegen.
De maatregelen die het kabinet in fiscale zin voor ondernemers voorstelt, leiden voornamelijk tot een hogere belastingheffing.

Belastingplan 2023

Zoals elk jaar wordt de begroting van het kabinet gepresenteerd met verschillende fiscale maatregelen. Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2023.

Meer lezen?

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur. U bereikt Luc via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu