Belastingplan 2022 voor werkgevers: voorgenomen wijzigingen

1 juli 2021
Artikel

Traditiegetrouw worden de belastingmaatregelen voor het nieuwe jaar op Prinsjesdag gepresenteerd. Het demissionair kabinet publiceerde echter onlangs al een aantal voorgenomen wijzigingen. Wat kunnen werkgevers (en werknemers) verwachten?

Portretfoto van Mirjam van de Langerijt
Neem contact op met:
Mirjam van de Langerijt Senior belastingadviseur
Ondernemer en adviseur in gesprek over belastingplan 2022 voor werkgevers

Werkkostenregeling; verruiming vrije ruimte

Door de coronasteunmaatregelen gelden er voor werkgevers een aantal versoepelingen in de fiscale regelgeving. In dat kader is de vrije ruimte van de werkkostenregeling ook in 2021 (tijdelijk) verruimd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Het kabinet kondigt aan dat werkgevers, ook in 2022, over een hogere vrije ruimte kunnen beschikken. Het is nu nog niet bekend of het percentage van 3% wordt gehandhaafd of dat het basispercentage van 1,7% wordt verhoogd per 1 januari 2022.  

Werkkostenregeling: introductie nieuwe gerichte vrijstelling

Er waren al signalen dat werd overwogen om een nieuwe, gerichte vrijstelling voor een algemene thuiswerkvergoeding te introduceren. Het lijkt erop dat deze er inderdaad komt met ingang van 1 januari 2022. Details over de hoogte van die vrijgestelde vergoeding zijn nog niet bekendgemaakt.

Belonen van medewerkers met aandelenopties

Om innovatie in Nederland te bevorderen, wil het kabinet het belonen van werknemers met aandelenopties aantrekkelijker maken. Met name start-ups en scale-ups maken gebruik van deze beloningsvorm om werknemers te binden. 

Volgens de huidige regels moet de werknemer loonheffingen betalen op het moment dat de optie wordt uitgeoefend. Vaak heeft de werknemer hier op dat moment niet genoeg liquide middelen voor. Het kabinet wil deze belemmering wegnemen. Het plan is om het moment waarop de werknemer loonheffingen moet betalen, dit te verschuiven naar het moment dat de aandelenopties verhandelbaar zijn. Dan kan de werknemer de heffing in de meeste gevallen wel betalen (uit de opbrengst bij verkoop van de aandelen). Het wetsvoorstel lost echter nog niet alle problemen op. Er lijkt namelijk een maximale termijn van vijf jaren aan de nieuwe regeling te worden verbonden. Zijn de aandelen, door beperkingen in de optieregeling, na vijf jaren nog niet verhandelbaar, dan vindt toch heffing plaats. In dat geval heeft de werknemer nog steeds geen liquide middelen om de belasting te voldoen.

De nieuwe regels gaan naar verwachting voor alle werkgevers en hun werknemers gelden. Waarschijnlijk komt de huidige gedeeltelijke vrijstelling van maximaal € 12.500, die geldt bij de uitoefening van opties in een zogenoemde innovatieve start-up, te vervallen. Op Prinsjesdag weten we naar verwachting meer over de nieuwe regelgeving.

Anoniementarief ongewijzigd

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst genomen, maar werkt deze werknemer door de coronamaatregelen thuis? Dan is het lastig om aan uw verplichtingen als werkgever te voldoen. Tot (in elk geval) 1 oktober 2021 gaat de Belastingdienst coulant om met de identificatie- en administratieve verplichtingen van werkgevers. 

Voldoet u niet aan de, voor of na 1 oktober, geldende regels, dan is het anoniementarief van toepassing. In het verleden was dit gekoppeld aan het toptarief in de Wet inkomstenbelasting. Dit toptarief werd de afgelopen jaren verlaagd naar 49,5%. Onlangs maakte het kabinet bekend dat het anoniementarief deze verlaging niet volgt en 52% blijft. Is het anoniementarief van toepassing? Dan betaalt u als werkgever bovendien over het gehele loon premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). U mag geen rekening houden met het geldende maximum premie- en bijdrageloon. Achteraf corrigeren is niet toegestaan. Zorg dus dat u voldoet aan de regelgeving en voorkom onnodige hoge kosten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de verwachte wijzigingen voor werkgevers en werknemers of fiscaal advies hierover? Neem contact op met Mirjam van de Langerijt, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-5914140 of stuur Mirjam een e-mail

Wilt u meer weten over het belastingplan 2022 voor werkgevers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mirjam
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan