Belastingheffing over vermogen in box 3

17 november 2016
Wet- en regelgeving

De zogeheten vermogensrendementsheffing is opgenomen in box 3 en wordt daar - na aftrek van schulden - van een belastingplichtige (en zijn partner) belast. Vanaf 1 januari 2017 verandert het stelsel van een fictief rendement naar een forfaitair rendement. 

Portretfoto van Michiel van Marion
geschreven door:
Michiel van Marion Belastingadviseur
Belasting over vermogen

Het forfaitaire rendement wordt vanaf 2017 gebaseerd op de landelijke gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen. Het rendement wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld, voorafgaand aan het belastingjaar. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement van 4% en een belastingtarief van 30%. Per saldo komt dit neer op een belastingheffing van 1,2% over het positieve vermogen.

Op basis van de voorlopige vastgestelde rendementen bedraagt het forfaitaire rendement vanaf 1 januari 2017:

Vermogen meer dan  Vermogen niet meer dan Vermogensmix Forfaitair rendement Fiscale druk
0 25.000   vrijgesteld 0%
25.000 100.000 Sparen 67% - beleggen 33% 2,91% 0,87%
100.000 1.000.000 Sparen 21% - beleggen 79% 4,69% 1,41%
1.000.000 - Beleggen 100% 5,50% 1,65%

 

Heffingsvrij vermogen

Voor iedere belastingplichtige geldt vanaf 2017 een heffingsvrij vermogen van € 25.000. Partners hebben samen recht op een heffingsvrij vermogen van € 50.000.
De verdeling van de grondslag kan invloed hebben op de belastingdruk in box 3, namelijk wanneer u een schijfgrens overschrijdt. Voor partners werkt een 50/50-verdeling optimaal, omdat het tarief progressief is. Zo benut u de vrijstelling van € 25.000 tweemaal. 
De extra verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen verviel per 1 januari 2016.

WOZ-waardering

Voor de waardering van (verhuurde) woningen in box 3 moet u uitgaan van de WOZ-waarde. Voor verhuurde woningen onder huurbescherming mag u een van de huurprijs afhankelijke waardedruk in aanmerking nemen.

Tips

  • Door (grote) betalingen naar voren te halen en vóór 31 december 2016 te betalen, verlaagt u de grondslag in box 3 en bespaart u box 3-heffing.
  • Voor een tot het box 3-vermogen behorende woning is de belastingheffing direct afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde? Maak bezwaar!
  • Wilt u een bedrag schenken aan uw (klein)kinderen? Schenkingen vóór 31 december 2016 verlagen uw rendementsgrondslag per 1 januari 2017. Wanneer het box 3-vermogen van uw (klein)kind binnen de vrijstelling blijft, is het ontvangen bedrag niet in box 3 belast.
  • Valt uw vermogen in de hogere schijven? Dan kunt u overwegen om (een gedeelte van) uw vermogen naar een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening over te hevelen.
  • Gebouwen (geen woningen) worden in box 3 opgenomen voor de waarde in het economische verkeer. De WOZ-waarde is hiervoor slechts een indicatie. Bij grote belangen kan het voordelig zijn om een taxateur de waarde te laten bepalen. Als deze vastgestelde waarde (fors) lager is dan de WOZ-waarde, levert dit een besparing op.  

Wilt u meer weten over vermogen in box 3? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Michiel
Portretfoto van Michiel van Marion
Belastingadviseur
Bel
0165-531333