Belangrijke wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij voor melkveehouders

De technische eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij blijven in 2023 onveranderd. De voorwaarden voor fiscaal voordeel via de MDV-certificering wijzigen wel. Dit heeft grote gevolgen voor melkveehouders.

Portretfoto van Hans Jacobs
Neem contact op met:
Hans Jacobs Manager innovatie
Koeien in stal

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een fiscale subsidieregeling. Aan de hand van een toetsingsinstrument wordt bepaald of de bouw- of verbouwplannen van uw stal duurzaam genoeg zijn. U krijgt punten voor uw bijdrage aan thema’s als klimaat, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en ammoniak. Behaalt uw project voldoende punten, dan kunt u fiscaal voordeel aanvragen over uw investeringen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

Wijzigingen melkveehouders

Voor de melkveehouder veranderen de voorwaarden voor het fiscale voordeel via de Maatlat ingrijpend. Zo komt u alleen nog in aanmerking voor fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van stallen tot 250 dierplaatsen. Daarnaast moet uw melkveebedrijf grondgebonden zijn. Hiermee wordt bedoeld dat alle op uw bedrijf geproduceerde mest op het bedrijf moet worden aangewend. Dit mag op gronden die in eigendom zijn, gepacht of gehuurd worden en waarop u gras of een voedergewas teelt. Voor gemengde bedrijven geldt deze eis alleen voor de mest van de melkveetak. Belangrijk is dat u aan deze voorwaarden voldoet op het moment van het melden van investeringen, dus vanaf start project. Als ondernemer moet u zelf kunnen aantonen een grondgebonden bedrijf te hebben.

Als u voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, dan bedraagt de MIA 36% en de Vamil 75%. Elke gecertificeerde dierplaats komt voor maximaal € 7.810 in aanmerking voor fiscaal voordeel. Dit met een maximum van € 4.000.000 per project.

Let op: wilt u een melkveestal bouwen of verbouwen én weidegang toepassen? Dan krijgt u in 2023 een MIA van 45% over de bouwinvesteringen en een Vamil tot 75%. De eerdergenoemde regels voor grondgebondenheid en de maximale investeringsbedragen per dierplaats blijven van toepassing.

Meer informatie of een keertje sparren?

Meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Hans een e-mail. Samen maken we dromen waar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan