Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven

10 december 2021
Artikel

Overweegt u te stoppen met uw veehouderijbedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO).

Portretfoto van Remco Janssen
Neem contact op met:
Remco Janssen Bedrijfsadviseur
Stal van een veehouderij

Wat houden de subsidieregelingen in?

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een generieke landelijke subsidieregeling, waarbij bedrijven vrijwillig tegen een vaste vergoeding één of meerdere bedrijfslocaties kunnen sluiten. De subsidieregeling is gericht op met rechten gereguleerde veehouderijbedrijven: melkvee, pluimvee en varkens.

De Lbv richt zich op een zo efficiënt mogelijke vermindering van stikstofneerslag op Natura-2000-gebieden. Aanvragen van deze subsidie worden gerangschikt op basis van kosteneffectiviteit. Dit betekent dat er allereerst subsidie toegekend wordt aan de aanvragen met de hoogste reductie in stikstofdepositie per euro subsidie. Daarnaast hanteert de overheid een minimale drempeleis.

De Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) is gericht op het opkopen van de bedrijven die de grootste stikstofbelasting geven (piekbelasters). Voor de MGO komen naast melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven ook kalver- en geitenhouderijen in aanmerking. De eerste tranche is inmiddels geweest. De tweede tranche volgt binnenkort en loopt via de provincies.

Voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties is op dit moment in totaal € 970 miljoen gereserveerd en voor de Maatregel Gerichte Opkoop € 483 miljoen.

Wat zijn de vereisten voor subsidie?

Naar verwachting maakt het demissionair kabinet in januari 2022 de details van de Lbv subsidieregeling bekend. Waarschijnlijk is er veel belangstelling voor de subsidie. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Zorg dan dat u bent voorbereid, zodat u uw subsidieaanvraag kunt indienen zodra de regeling opent.

De vereisten voor subsidieverstrekking voor zover nu bekend:

  1. Productierechten moeten definitief worden doorgehaald;
  2. De milieuvergunning moet worden ingetrokken of aangepast in het geval van een nieuwe economische activiteit op de locatie (geen veehouderij);
  3. De Wnb-vergunning moet worden ingetrokken of aangepast (er moet nog besloten worden of en zo ja, hoeveel stikstofruimte via intern salderen gebruikt mag worden voor de nieuwe activiteit);
  4. De herbestemming op locatie moet in gang gezet worden;
  5. De op de veehouderijlocatie gebruikte productiecapaciteit (stallen, mestkelders, mest en voersilo’s) moet worden afgebroken en verwijderd.

Deze vereisten zijn gelijk aan die van de eerdere Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), die afgelopen jaar openstond voor aanvragen. Het lijkt erop dat ook de vergoeding voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties grotendeels op dezelfde uitgangspunten gebaseerd wordt als de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Meer informatie of advies

Overweegt u deel te nemen aan de subsidieregeling? Neem contact met ons op. Wij houden u actief op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze regeling.

Eventueel kunnen we alvast een Aerius-berekening laten opstellen om de stikstofdepositie van uw bedrijf op Natura-2000-gebieden te bepalen en uw kansen op deelname in te schatten. Voor meer informatie of advies over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-57 98 31 of stuur Remco een mail.

Wilt u meer weten over de beëindigingsregeling veehouderijbedrijven? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Remco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu