Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op aandelen vastgoed-bv

11 oktober 2018
Artikel

Voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet moet er sprake zijn van ondernemingsvermogen. Binnen een bv behoren wettelijk gezien alle vermogensbestanddelen tot het ondernemingsvermogen. Daarom maakte de wetgever voor de schenk- en erfbelasting onderscheid tussen het vermogen dat in de materiële onderneming wordt gebruikt en vermogen dat als beleggingsvermogen wordt aangehouden. Het Hof Amsterdam oordeelde onlangs dat de door erfrecht verkregen aandelen in een vastgoed-bv kwalificeren als beleggingsvermogen, waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing was.

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
gebouwen

De exploitatie van onroerende zaken kan kwalificeren als ondernemingsvermogen, maar dan is het van belang dat er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Er is doorgaans sprake van meer dan normaal vermogensbeheer als de belastingplichtige bijvoorbeeld zelf het groot onderhoud verricht en/of zelf het ontwikkelen en realiseren van nieuwe projecten leidt. 

Uitspraak van het Hof

In deze zaak behoorden de aandelen van een bv tot de nalatenschap van de dga. Deze bv verhuurde onroerende zaken. Voor het groot onderhoud aan de panden, de diverse aan- en verkooptrajecten en de ontwikkeling en realisatie van nieuwe projecten werd een derde partij ingeschakeld. De erfgenamen deden bij de aangifte erfbelasting een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling voor de verkrijging van de aandelen. 

Het Hof Amsterdam heeft geconcludeerd dat de activiteiten van de vennootschap kunnen worden aangemerkt als een onderneming. Er was door de belanghebbenden onvoldoende bewezen dat de verrichte arbeid van de vennootschap en door hen persoonlijk meer omvatte dan normaal vermogensbeheer. Het aankopen van grond waarop een bedrijfsgebouw werd gesticht, bracht geen bijzondere activiteiten met zich mee. Zo hoefde er bijvoorbeeld geen bestemmingsplanwijziging te worden aangevraagd, omdat de voorgenomen bouw binnen het huidige bestemmingsplan paste. De arbeid die door de vennootschap/belanghebbende is verricht bij de ontwikkeling van het bedrijfsgebouw was volgens het hof van incidentele aard. De aandelen van deze bv kwalificeerden daardoor als beleggingsvermogen, waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing is. 

Erfbelasting

Omdat er in deze zaak geen sprake was van beleggingsvermogen, kon er voor de verkrijging van de aandelen door erfrecht geen succesvol beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling. De erfgenamen waren daardoor alsnog erfbelasting verschuldigd over het gehele bedrag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan