Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt mogelijk wel voor vastgoed-bv’s

25 april 2016
Wet- en regelgeving

Recent oordeelde de Hoge Raad in het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) dat een specifiek vastgoedconcern wel een materiële onderneming drijft. Daarmee neemt de Hoge Raad een ander standpunt in dan de Belastingdienst. Die neemt stelselmatig het standpunt in dat er bij vastgoed-bv’s die vastgoed exploiteren geen sprake is van ondernemingsvermogen, ongeacht de grootte van de exploitatie.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Mannen overleggen over vastgoed-bv's

Ondanks dat de Belastingdienst dit standpunt waarschijnlijk niet zonder meer zal wijzigen op basis van deze ene uitspraak, creëert dit arrest wel mogelijkheden. Uit het arrest blijkt namelijk dat in specifieke situaties bij vastgoedexploitatie sprake kan zijn van ondernemingsvermogen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Meer dan normaal vermogensbeheer

In deze specifieke casus oordeelde de Hoge Raad dat het betreffende vastgoedconcern een materiële onderneming dreef. Dit is essentieel om toegang te krijgen tot de BOF. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit gaat namelijk over de verkrijging van ondernemingsvermogen. De Hoge raad kwam tot dit oordeel omdat er in deze zaak sprake is 'meer dan normaal vermogensbeheer' en dus van ondernemingsvermogen in plaats van beleggingsvermogen.

Het vastgoedconcern handelde met de intentie een hoger rendement te behalen. Dit hogere rendement omvat ook het indirecte rendement in de vorm van waardestijging. Dit is meer dan het rendement dat met normaal vermogensbeheer behaald kan worden. Verder omvatte de werkzaamheden voor de exploitatie van het onroerend goed qua aard en omvang meer dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Daarbij heeft de rechter onder andere gekeken naar de kennis, ervaring en arbeid van de eigen medewerkers van het vastgoedconcern, het gehouden toezicht op uitbestede werkzaamheden en de inhuur op projectbasis van externe deskundigen.

Daarmee luidde het oordeel van dat dit specifieke vastgoedconcern wél een materiële onderneming drijft voor de BOF.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en vastgoed-bv’s in de praktijk

Hiermee maakt de Hoge Raad in ieder geval duidelijk dat de BOF in de Successiewet in voorkomende gevallen óók openstaat voor de verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv. Onder de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit zou dat betekenen dat de belastingdruk (gecombineerd inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting) bij de schenking of vererving van aandelen slechts circa 3,4% bedraagt in plaats van circa 40%. Het gaat dus om een potentieel substantiële belastingbesparing.

Het begrip 'meer dan normaal vermogensbeheer' zal de rechtspraak verder moeten uitkristalliseren, zodat helder is wanneer sprake is van ondernemingsvermogen en wanneer van beleggingsvermogen. Het is in ieder geval nu al wel duidelijk dat vastgoedexploitatie ook een materiële onderneming kan zijn en niet zondermeer een beleggingsonderneming.

Of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in een specifieke situatie kan worden toegepast hangt af van de feiten en omstandigheden en zal dus van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Maar het arrest biedt in ieder geval een opening voor vastgoed-bv’s om toch gebruik te kunnen maken van de BOF.

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Downloaden de whitepaper over familiebedrijven

Familiebedrijven

fiscale uitgangspunten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Download hier de whitepaper