Artiest op uw bedrijfsfeest? Houd rekening met loonheffing!

10 augustus 2016
Artikel

Huurt u een artiest in voor uw bedrijfsfeest of een beroepssporter voor een lezing of presentatie? Dan geldt in veel gevallen de artiesten- en beroepssportersregeling. Het is van belang dat u nagaat of u wel of geen loonbelasting moet inhouden over de vergoeding die u betaalt. 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Overleg over bedrijfsfeest

Huurt u een artiest in voor een bedrijfsevenement, dan moet er een gageverklaring worden opgesteld. Hierin staan de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de financiële en fiscale afhandeling van de overeenkomst. Als opdrachtgever moet u op de vergoeding loonbelasting inhouden. Woont de artiest in Nederland, dan betaalt u ook premies werknemersverzekeringen.

De artiestenregeling

Voor artiesten die onder de artiestenregeling vallen hoeft u geen premies volksverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekeringwet (Zvw) te betalen. U houdt wel loonbelasting in. Woont de artiest in Nederland, dan, moet u ook premies werknemersverzekeringen betalen. Onder artiesten vallen personen die artistieke prestaties leveren zoals acteurs, cabaretiers en gezelschappen. 

Maar let op, de artiestenregeling is niet van toepassing als:

  • de artiest of sporter bij u in loondienst is. Dan houdt u loonheffing in op het loon zoals dat gebeurt bij uw andere werknemers;
  • de artiest of sporter met een goedgekeurde modelovereenkomst werkt en een factuur stuurt. U betaalt dan het factuurbedrag zonder inhouding van loonheffing;
  • de leider van het ingehuurde gezelschap of de tussenpersoon over een geldige inhoudingsplichtigenverklaring beschikt. Als u de volledige vergoeding aan de houder van de inhoudingsplichtigenverklaring betaalt, dan hoeft u geen loonheffing in te houden.

N.B. Vindt het optreden in de privésfeer plaats, dan hoeft u als opdrachtgever geen loonheffing in te houden en ook geen aangifte te doen. 

Wilt u meer weten over loonheffingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320