Arbeidstijdenwet: waarschuwing of boete

De Arbeidsinspectie controleert werkgevers streng op het naleven van de Arbeidstijdenwet. In ons vorige artikel zetten we de regels voor het naleven van de Arbeidstijdenwet voor u op een rij. Hieronder ziet u wat u kunt verwachten als u deze regels overtreedt.

Portretfoto van Ralph Kops
Geschreven door:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht
Vrouw berekent boete overtreding arbeidstijdenwet
  • Bij een overtreding van de Arbeidstijdenwet kunt u een waarschuwing of een boete krijgen;
  • Afhankelijk van het type overtreding, bedraagt de normboete maximaal € 10.000 per overtreding;
  • Deze normboete wordt vermenigvuldigd met het aantal personen/medewerkers waarop de overtreding betrekking heeft;
  • De normboete wordt ook vermenigvuldigd met een factor 1,5 als het gaat om een overtreding waarvoor direct een boete wordt opgelegd;
  • De normboete wordt daarnaast vermenigvuldigd met een factor 1,5 of 1 of 0,75 of 0,5, afhankelijk van het aantal medewerkers van het bedrijf;
  • Werd het bedrijf de afgelopen vijf jaar al eerder bestraft voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet, dan kan de totaalboete zelfs verdrievoudigen;
  • In het meest verstrekkende geval wordt het werk stilgelegd en/of overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. 

Boetes  kunnen dus erg hoog oplopen. U kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat uw medewerkers zich aan de regels van de Arbeidstijdenwet houden.

Wilt u meer weten over de Arbeidstijdenwet? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ralph