Akkerbouw in transitie of modegril?

12 januari 2022
Blog

De laatste jaren komt u binnen de akkerbouw termen als agriforestry, strokenteelt, carbon farming en voedselbos steeds vaker tegen. Een modegril of zit de sector in een transitie?

Portretfoto van Frans van Wanrooij
Neem contact op met:
Frans van Wanrooij Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Akkerbouw

In mijn ogen zit de akkerbouwsector wel degelijk in een transitie. Bij alle richtingen is er één belangrijke gemeenschappelijke deler: bodem en bodemleven. We zijn er inmiddels samen achter gekomen dat we in de afgelopen decennia op een verkeerde manier omgaan met ons bodemleven. Gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn zeker niet bevorderlijk voor het bodemleven.

Toedienen dierlijke mest

De manier waarop we dierlijke mest toedienen, is in mijn ogen niet de juiste. We brengen mest in de grond die al aan het gisten is. Dit is geen voedsel voor rode wormen, die zich met name in de bovenste tien centimeter van de grond bevinden. We zien dan ook dat de populatie rode wormen is afgenomen. Deze wormen leven voornamelijk van organisch materiaal: groenbemester, afvalresten, maar ook dierlijke vaste mest of mest die bovengronds uitgereden is. Ook de kwaliteit van de mest is heel belangrijk. De dunne dierlijke mest bevat veel stikstof en weinig koolstof. Aanpassing van diervoeding, met meer koolstofrijk voedsel, zorgt voor een andere verhouding binnen de mest. Dit biedt voordelen voor het voedsel van de wormen en uiteindelijk ook voor de structuur van de gronden.

Goede structuur

De wormen zorgen als arbeiders voor een goede structuur in de bovenste laag, daar waar de plant het overgrote gedeelte van zijn wortels heeft. Deze pieren zorgen voor het beschikbaar komen van verschillende voedingselementen. Ook produceren de wormen het enzym chitinase, dat zorgt voor afbraak van het skelet van insecten. Er wordt bij agriforestry, strokenteelt, carbon farming en voedselbos ook duidelijk gekeken naar het verhogen van de weerbaarheid van de bodem en verhoging van het humusgehalte. Een ander aandachtspunt in bovenstaande stromingen is de biodiversiteit. Door een afwisselender bouwplan te hebben, neemt de diversiteit toe. Hierdoor komen er ook meer natuurlijke vijanden om schadelijke insecten te bestrijden. Nog een gezamenlijk aandachtspunt: zorgen dat grond rust heeft en krijgt.

Pas de goede zaken toe

Ik ben ervan overtuigd dat binnen de genoemde stromingen veel goede zaken zitten die toegepast kunnen worden binnen de huidige akkerbouw en vollegrondsteelten. U moet er wel voor openstaan. Dit zijn geen modegrillen, maar bewegingen die zorgen voor een transitie binnen de huidige akkerbouw, waarbij bodem en bodemleven weer meer de boventoon gaan voeren. Hierbij moeten we rekening houden met de totale landbouw, dus ook de dierlijke. Productie van kwalitatief goede mest past daar zeker bij. We moeten allemaal bewuster omgaan met de beschikbare middelen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u (elementen uit) bovenstaande stromingen binnen uw bedrijf kunt doorvoeren? Neem dan contact op met Frans van Wanrooij, senior agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-22924300 of stuur Frans een e-mail.

Wilt u weten hoe u stromingen binnen uw bedrijf kunt doorvoeren? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frans
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan