Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

11 januari 2020
Artikel

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door een herinvesteringsreserve te vormen. Het bedrijfsmiddel moet dan wel eenzelfde economische functie hebben, waarbij de afschrijvingstermijn van het verkochte en gekochte van belang is. 

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
zonnepanelen

Herinvesteringsreserve 

Een ondernemer die een herinvesteringsreserve wil vormen, moet wel het voornemen hebben om tot herinvestering over te gaan. De herinvesteringsreserve wordt geheel of gedeeltelijk afgeboekt op de aanschafprijs van door de ondernemer aangeschafte bedrijfsmiddelen.
Afboeking van een herinvesteringsreserve op bedrijfsmiddelen, waarop niet wordt afgeschreven of waarvan de afschrijvingstermijn langer is dan tien jaar, is alleen toegestaan als de reserve is gevormd bij de verkoop van bedrijfsmiddelen met eenzelfde economische functie in de onderneming.

Casus 

Een vennootschap onder firma (vof) verkocht haar melkquota (bedrijfsmiddel) en nam de behaalde boekwinst op in een herinvesteringsreserve. De vof kocht vervolgens een zonnepaneleninstallatie. De herinvesteringsreserve werd afgeboekt op de aanschafprijs van deze installatie. De Belastingdienst corrigeerde de afboeking van de herinvesteringsreserve. Er volgde een procedure bij de rechtbank over de afschrijvingstermijn van de installatie: de lengte van de afschrijvingstermijn is namelijk van belang voor het antwoord op de vraag of de herinvesteringsreserve kon worden afgeboekt op de aanschafprijs. De afschrijvingstermijn van het bedrijfsmiddel was korter dan tien jaar: een belangrijke grens voor de vraag of er sprake is van eenzelfde economische functie. 

Garantie

De rechtbank oordeelde dat de afschrijvingstermijn van de zonnepaneleninstallatie langer was dan tien jaar en dat deze daarmee niet eenzelfde economische functie had als het verkochte bedrijfsmiddel. De rechtbank voegde toe dat de garantieperiode en terugverdientijd van de investering niet bepalend zijn voor de afschrijvingstermijn. Een bedrijfsmiddel kan na afloop van de terugverdientijd nog steeds rendabel zijn. De rechtbank zag geen redenen om te bepalen dat de installatie in minder dan tien jaar behoort te worden afgeschreven. 

Voor de bepaling van de economische levensduur zijn de garantieperiode en de terugverdientijd van de investering niet bepalend. Het is maatschappelijk niet gebruikelijk dat garanties worden gegeven voor de gehele levensduur van bedrijfsmiddelen. De rechtbank oordeelde dat de afboeking van de herinvesteringsreserve op de aanschafkosten van de zonnepaneleninstallatie niet was toegestaan. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het vormen van een herinvesteringsreserve? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via e-mail

Heeft u vragen over afschrijving of toepassing van de herinvesteringsreserve? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan