Afschrijfbeperking kassen en vrijstelling OZB

4 januari 2022
Artikel

Per 1 januari 2019 is de afschrijving op vastgoed in de vennootschapsbelasting gewijzigd. Op gebouwen in eigen gebruik kan nog maar worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde van de betreffende gebouwen, in plaats van tot 50% van de WOZ-waarde van dat gebouw. 

Portretfoto van Sander Janssens
Neem contact op met:
Sander Janssens Estate planner en fiscalist
Luchtfoto kas

Bezwaar maken tegen hoge WOZ-waarde

In de praktijk stelt de gemeente met regelmaat een te hoge WOZ-waarde vast. In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de vrijstelling voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor kassen en agrarische gronden.

Nu daarnaast de bodemwaarde op 100% van de WOZ-waarde is gesteld, is het des te belangrijker dat deze correct wordt vastgesteld. In geval van twijfel is het verstandig om bezwaar te (laten) maken en te vragen om een hertaxatie van het onroerend goed.

WOZ-regeling bij gemengde panden

Uw woning kan tegelijkertijd ook als bedrijfspand dienen, zoals een huis met akkerbouwbedrijf. Het pand wordt als woning beschouwd als meer dan 70% van de waarde betrekking heeft op het woondeel. U mag het object dus voor maximaal 30% bedrijfsmatig inzetten. 

Is het WOZ-object als woning aangemerkt, dan is voor de OZB het woningtarief van toepassing. Dat tarief is lager dan het niet-woningentarief. Daarnaast hoeft u in dat geval geen gebruikersbelasting te betalen.

Laat u adviseren over afschrijvingsmogelijkheden

De WOZ-waarde is voor verschillende belastingen van belang en kan een voordeel opleveren. Heeft u uw WOZ-beschikking ontvangen en twijfelt u aan de WOZ-waarde? Bekijk daarom samen met Sander Janssens, senior belastingadviseur, welke mogelijkheden voor u het gunstigste zijn. Dit kan via telefoonnummer 076-5438032 of stuur Sander een e-mail.

Twijfelt u aan de vastgestelde WOZ-waarde of heeft u vragen? Neem contact op.

E-mail Sander
Downloaden bezwaarschrift WOZ-beschikking

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ (agro)

Download bezwaarschrift
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu