Afschaffing van de FOR

16 augustus 2022
Artikel

Ondernemers voor de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een gedeelte van hun winst reserveren voor een oudedagsvoorziening door een fiscale oudedagsreserve (FOR) te vormen. Hieraan komt per 1 januari 2023 een einde.

Frank Rademaekers
Neem contact op met:
Frank Rademaekers Manager Belastingadvies
Twee mannen in gesprek

Het vormen van een fiscale oudedagsreserve (FOR) betekent niet dat ook daadwerkelijk een bedrag opzij wordt gezet; het is de reservering van een deel van de winst. Uitgangspunt van de wetgever is immers dat bij verkoop van het bedrijf voldoende geldmiddelen overblijven om een bedrag af te storten voor een oudedagsvoorziening. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld dat het doteren aan de FOR per 1 januari 2023 wordt afgeschaft.

Wat is de FOR en wat zijn de voorwaarden?

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, aan het urencriterium voldoet en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, dan kunt u een oudedagsreserve vormen. Dit betekent dat het bedrag dat wordt gedoteerd aan de fiscale oudedagsreserve de belastbare winst van dat jaar vermindert. In 2022 bedraagt de toevoeging aan de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632. Daarnaast is de hoogte van het ondernemingsvermogen van belang voor de vaststelling van het maximum van de FOR. De omvang van deze voorziening mag namelijk nooit de hoogte van het persoonlijk bedrijfsvermogen overschrijden.

Afschaffen fiscale oudedagsreserve

In de voorjaarsnota 2022 wordt voorgesteld om de FOR per 1 januari 2023 af te schaffen. Dit houdt in dat het vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk is om aan de FOR te doteren. Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat als de fiscale oudedagsreserve bij staking van het bedrijf vrijvalt, in ongeveer de helft van de gevallen niet gelijktijdig een lijfrente wordt aangeschaft. De fiscale oudedagsreserve heeft in de praktijk vaak alleen het effect van belastinguitstel en dat vindt de staatssecretaris onwenselijk. De afschaffing van de FOR betekent dat ondernemers niet langer jaarlijks een bedrag van de winst aan de FOR kunnen toevoegen. Tot nu toe opgebouwde reserves blijven bestaan totdat deze afnemen en de afneming vindt hierbij plaats volgens de huidige regelgeving.

Reguliere afneming FOR

U kunt de opgebouwde fiscale oudedagsreserve onder voorwaarden omzetten in een bankspaarproduct of een lijfrenteverzekering. Hierbij neemt de FOR af met hetzelfde bedrag dat op het bankspaarproduct of de lijfrenteverzekering wordt gestort. Het moment van deze omzetting kan een ondernemer zelf kiezen. Er zijn echter ook situaties waarbij sprake is van een verplichte afneming van de FOR. Dit is het geval als de FOR hoger is dan de stand van het ondernemingsvermogen en:

  • de onderneming (gedeeltelijk) wordt gestaakt;
  • de ondernemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt; of
  • de ondernemer in het huidige en voorgaande jaar niet aan het urencriterium voldoet.

Als de FOR wordt omgezet in een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering, dan geldt een overloopperiode van zes maanden. Dit betekent dat het opgebouwde bedrag uiterlijk 1 juli volgend op het kalenderjaar waarin de fiscale oudedagsreserve afneemt, in een bankspaarproduct of op een lijfrenteverzekering moet zijn gestort. Fiscaal kan het aantrekkelijk zijn om een FOR om te zetten in een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering. De afname van de FOR is belastbare winst. Daar staat tegenover dat u de premie voor het bankspaarproduct of de lijfrenteverzekering kunt aftrekken. Naast het feit dat het afgestorte bedrag tot een bepaald maximum als lijfrenteaftrek op het belastbaar inkomen in mindering kan worden gebracht, kunt u ook nog profiteren van de mkb-winstvrijstelling.

Stort u de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet in een bankspaarproduct? Dan valt de FOR vrij in de winst. In het jaar van vrijval bent u dan over het bedrag van de vrijval inkomstenbelasting verschuldigd.

Hogere belastingdruk

Als het voorstel tot afschaffing van de FOR wordt aangenomen, dan blijft de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve vanaf 2023 achterwege. Dit kan leiden tot een hogere belastingdruk. U moet dan als ondernemer overwegen of u jaarlijks een bedrag bij een verzekeringsmaatschappij af gaat storten om voor uw oudedag in een inkomen te voorzien. Bij deze afweging speelt de financiële ruimte die u binnen uw bedrijf heeft een belangrijke rol. Laat u hierover tijdig adviseren.

Meer weten?

Bouwde u in het verleden een oudedagsvoorziening op in de vorm van een FOR en wilt u deze afstorten, uw onderneming staken of is er is sprake van een verplichte afname? Laat u ook tijdig adviseren. Neem contact op met Frank Rademaekers, manager Belastingadvies. U bereikt Frank via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over de FOR? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu