Afschaffing fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

3 maart 2016
Wet- en regelgeving

Per 1 mei 2016 vervalt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en andere toezichthouders. Dit betekent dat de organisatie waarvoor de commissaris werkzaamheden verricht, niet meer verplicht is om loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden en af te dragen over de commissarisbeloning. 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Aktetas fictieve dienstbetrekking commissarissen

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Voorheen gold dat de arbeidsverhouding van een commissaris moest worden aangemerkt als fictieve dienstbetrekking bij de organisatie waarvoor hij werkzaam was. Als gevolg hiervan moest de beloning van de commissaris in principe in de loonadministratie worden verwerkt. Onder omstandigheden kon de inhouding van loonheffingen over de commissarisbeloning achterwege blijven. Dit deed zich onder meer voor als de commissaris een geldige VAR-wuo (winst uit onderneming) of VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) kon overleggen.

Invoering modelovereenkomsten

Per 1 mei 2016 word de VAR vervangen door modelovereenkomsten. Onder dit nieuwe regime is het niet mogelijk om de fictieve dienstbetrekking van de commissaris opzij te schuiven. Dit heeft geleid tot kritiek van diverse belangengroeperingen. Daarom zegde de staatssecretaris toe dat de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris komt te vervallen. De wet moet op dit punt nog worden aangepast, maar vooruitlopend daarop werd via een beleidsbesluit geregeld dat de beloning van de commissaris sinds 1 mei 2016 niet meer in de loonheffingen hoeft te worden betrokken. 

Opting-in

In bepaalde situaties is het interessant om de commissarisbeloning toch te blijven verwerken via de loonadministratie, zoals bij de toepassing van de 30%-regeling. Die regeling kan worden veiliggesteld door het indienen van een ‘opting-in’ verzoek bij de Belastingdienst. Zo kan de arbeidsverhouding met de commissaris alsnog als fictieve dienstbetrekking worden beschouwd.

Voor wie heeft deze wijziging gevolgen?

De afschaffing van de fictieve dienstbetrekking heeft niet alleen gevolgen voor commissarissen, maar ook voor toezichthouders in de (semi-)publieke sector. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan toezichthouders van onderwijs- en zorginstellingen. De organisaties waarvoor commissarissen en andere toezichthouders werkzaam zijn, moesten de verloning per 1 mei 2016 beëindigen, tenzij men besloot gebruik te maken van ‘opting-in’. 

Wilt u meer weten over fictieve dienstbetrekking? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan