Administratieve verplichtingen voor in het buitenland gevestigde werkgevers

29 juni 2018
Wet- en regelgeving

Vanaf 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht. Heeft u buitenlandse werknemers in dienst die voor u werken in Nederland? Dan is deze wet op u van toepassing. 

 

Portretfoto van Ingrid van Eijk
Geschreven door:
Ingrid van Eijk Jurist arbeidsrecht
Administratie voor buitenlandse werknemers

Op basis van de WagwEU mag de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) u als buitenlandse werkgever controleren of u voldoet aan de arbeidswetten in Nederland. Voldoet u niet aan de regels? Dan kan de Inspectie u een boete opleggen. 

Verplichtingen

Om controle voor de Inspectie SZW mogelijk te maken, heeft u als buitenlandse werkgever de volgende verplichtingen:

  • Op verzoek van de Inspectie SZW bent u verplicht alle opgevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken.
  • U bent als in het buitenland gevestigde werkgever verplicht om schriftelijke of elektronische documenten op de werkplek in Nederland bewaren, zoals loonbriefjes, arbeidstijdenoverzichten, arbeidsovereenkomsten, bewijzen van betaling van bijdragen socialezekerheidsregelingen, identiteitsbewijzen werknemers.
  • U moet een contactpersoon aanwijzen als aanspreekpunt voor de Inspectie SZW in Nederland.

In de toekomst moet u ook vooraf melden waar, wanneer en met welke werknemers u in Nederland gaat werken. Voorlopig is deze meldingsplicht opgeschort tot het moment waarop het digitale meldingssysteem beschikbaar is. Naar verwachting is dit op 1 januari 2019. 

Werken uw werknemers voor u in Nederland, houd dan de ontwikkelingen op het gebied van de WagwEU in de gaten. Voor verder advies of begeleiding op de Nederlandse arbeidsmarkt kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ingrid
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan