Actualiteiten voor loonwerkers

9 maart 2020
Artikel

Tijdens een bijeenkomst van ABAB Accountants en Adviseurs, ABEMEC, Agco/DLL en Cumula voor loonwerkers kwamen drie actuele onderwerpen ter tafel: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), leasing en samenwerking tussen loonwerkers. Een overzicht van zaken waarmee loonwerkers rekening moeten houden.

Portretfoto van Frans van Wanrooij
Neem contact op met:
Frans van Wanrooij Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Actualiteiten voor loonwerkers

Wet arbeidsmarkt in balans

In zijn voordracht vertelde Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht bij ABAB Legal, over de Wet arbeidsmarkt in balans die per 1 januari 2020 is ingegaan. Met deze wet wil de overheid bewerkstelligen dat vast werk minder vast wordt en flexibel minder flexibel. De bedoeling is dat werkgevers hierdoor meer werknemers in vaste dienst nemen.

De belangrijkste onderdelen die tijdens de presentatie van Geert aan bod kwamen:

  • premiedifferentiatie WW;
  • transitievergoeding per 1 januari 2020. Deze vergoeding is met ingang van deze datum vanaf dag één verschuldigd;
  • de compensatieregeling van de transitievergoeding die werkgevers betalen in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling treedt per 1 april 2020 in werking;
  • verruiming ketenregeling: de regeling wordt verruimd naar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar. De cao LEO biedt ruimte om voor seizoensgebonden contracten de keten al na een tussenliggende periode van drie maanden en een dag weer opnieuw te laten beginnen;
  • oproepovereenkomsten. Werknemers met een oproepcontract moeten minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen. Verder moet de werkgever deze groep werknemers na elke twaalf maanden een schriftelijk aanbod doen van een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde in de afgelopen twaalf maanden;
  • de veranderende wet- en regelgeving rondom payrolling.

Leasing

Ronnie van Berkel van Agco (moedermaatschappij Fendt) gaf samen met Frans van Wanrooij, senior bedrijfsadviseur bij ABAB, een presentatie over leasing. Hoewel dat vroeger gezien werd als armoede financiering, is het nu meer gemeengoed. Lease kent in feite twee vormen: financial lease en operational lease. Leasing is een objectfinanciering, waarbij alleen het object gefinancierd wordt. Bij financial lease wordt het object door de ondernemer aangeschaft. Het komt op zijn of haar balans te staan en hier worden ook de eventuele belastingvoordelen genoten. Bij operational lease staat het niet op de balans van de ondernemer. Op het einde van de looptijd kan het object voor een vooraf afgesproken waarde gekocht worden of de lease komt geheel te vervallen. 
Ook tweedehands objecten kunt u financial leasen. Dit kan voor objecten tot maximaal twintig jaar. De laatste tijd wordt er steeds meer gewerkt met huur van objecten. U ziet dan duidelijk de kosten per uur, waardoor u makkelijker in kunt spelen op trends en ontwikkelingen. Het object hoeft niet het gehele jaar in de loods van de ondernemer te staan om maar enkele weken gebruikt te worden. De dealer, waarbij het object in eigendom blijft, draagt zorg voor de financiering en het onderhoud.  
Leasen is steeds gangbaarder geworden en wordt ook veelvuldig toegepast. Het is dan wel belangrijk om overzicht te houden op het betalingsverkeer. Ronnie en Frans adviseren om een liquiditeitsbegroting op te stellen, waarbij de leasebedragen opgesplitst worden in aflossing en rente. Deze bedragen staan in het amortisatieschema. Even zo belangrijk is om, voor aanschaf, een berekening te maken of een object rendabel in te zetten is. 

Samenwerking

Wilco Emons van Cumula (de branchevereniging in groen, grond en infra) gaf tijdens zijn presentatie over samenwerkingen aan dat, op basis van jaarrekeningen 2018, een groot gedeelte van hun leden geen positief rendement behaalde. De verdiencapaciteit van leden in het grondverzet was groter dan bij het agrarisch loonwerk. Veel loonwerkers hebben onrendabele machines op het bedrijf. Dit probleem kan ondervangen worden door meer samen te werken met andere bedrijven. Zo is in het Land van Cuijk een samenwerking opgestart tussen drie loonbedrijven, waarbij de machines efficiënter ingezet kunnen worden. Een belangrijk onderdeel van een samenwerking is om goed te kijken naar de voordelen voor uzelf en niet kijken of de ander er beter van wordt dan uzelf. Ook is het belangrijk, als de samenwerking is opgestart, dat het bekende gezicht bij de cliënt blijft komen. Samenwerking is niet alleen belangrijk voor de inzet van machines, het is nog belangrijker voor de inzet van personeel. Personeel wordt steeds schaarser. Het personeel dat aanwezig is maakt niet meer die lange dagen als voorheen het geval was. Ook de kosten voor personeel worden steeds hoger. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de actualiteiten voor u als loonwerker? Neem dan contact op met Frans van Wanrooij, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-22924300 of stuur Frans een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frans
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan