Aanvulling voorraad op afroep ‘Quick Fixes’ Brexit

21 september 2021
Artikel

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk ook voor btw-doeleinden géén onderdeel meer van de Europese Unie. De Brexit heeft daarmee ook gevolgen voor de btw-regeling voor voorraad op afroep.

Portretfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
Vlag Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie

In de aanvulling op het besluit ‘Quick Fixes’ (Besluit van 13 april 2021 (nr. 2021-3736, Staatscourant 2021, 19872) wordt aangegeven welke situaties zich door de Brexit kunnen voordoen en hoe daarmee moet worden omgegaan. In de aanvulling worden ook een aantal goedkeuringen verleend.

De overbrenging door een ondernemer van eigen goederen van zijn bedrijf naar een andere EU-lidstaat wordt op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 gelijkgesteld aan een btw-belaste levering. De ondernemer die zijn eigen goederen overbrengt, verricht daarmee een intracommunautaire levering in Nederland en een intracommunautaire verwerving in het land van bestemming.

Registratieverplichting?

De overbrenging van eigen goederen brengt dus een registratieverplichting in het land van bestemming met zich mee, tenzij de overbrenging plaatsvindt in het kader van de regeling voor voorraad op afroep. Voldoet de levering aan de voorwaarden voor deze regeling? Dan is pas sprake van een intracommunautaire levering en verwerving op het moment dat het recht om als eigenaar over de goederen te beschikken, wordt overgedragen aan de afnemer. Deze afnemer verricht op het moment van de eigendomsoverdracht dan een intracommunautaire verwerving in de lidstaat van bestemming en de leverancier voorkomt hiermee een registratieverplichting.

Voorraad op afroep en de Brexit

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk ook voor btw-doeleinden géén onderdeel meer van de Europese Unie. De Brexit heeft daarmee ook gevolgen voor de regeling voor voorraad op afroep.

Toepassing van deze regeling is op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 gebonden aan een termijn van twaalf maanden. Goederen die onder de regeling uiterlijk op 31 december 2020 vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk of omgekeerd zijn verzonden of vervoerd, kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2021 onder de regeling worden geleverd in of worden teruggezonden naar het Verenigd Koninkrijk of Nederland. Kortom: toepassing van de regeling voor voorraad op afroep blijft dus mogelijk voor goederen die vóór de Brexit zijn overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk of Nederland en vervolgens binnen twaalf maanden worden geleverd of teruggezonden.

Hierbij krijgt u vanwege de Brexit wel te maken met een aantal ongewone btw- en douanegevolgen. In de aanvulling op het Besluit ‘Quick Fixes’ wordt aangegeven welke situaties zich door de Brexit kunnen voordoen en hoe daarmee moet worden omgegaan. In de aanvulling worden ook een aantal goedkeuringen verleend.

Bekijk de belangrijkste btw-wijzigingen op internationaal gebied

Meer informatie of advies

Heeft u vragen over de ‘Quick Fixes’ Brexit? Neem contact op met Anne Kin, belastingadviseur bij ABAB International, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Bekijk alle wijzigingen in de btw uit het Belastingplan 2022

Wilt u meer weten over de ‘Quick Fixes’ Brexit? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan