Aanvaarden erfenis bij mogelijke schulden

30 november 2018
Artikel

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, erft u ook de schulden van de overledene. Als zijn of haar vermogen onvoldoende is om alle schulden af te lossen, moet u deze schulden uit uw eigen vermogen betalen. In dit geval kan het verstandig zijn de erfenis beneficiair te aanvaarden. De schulden komen dan niet voor uw rekening. Blijkt dat er schulden zijn waarvan u niets wist? Dan kunt u sinds kort ook achteraf de erfenis beneficiair aanvaarden. Uit een recente rechtszaak bleek dat dit toch niet altijd het geval is. 

Portretfoto van Maaike Meewis
Maaike Meewis Jurist personen- en familierecht
Handtekening zetten

Rechtszaak

Door het ondertekenen van een verklaring van zuivere aanvaarding aanvaardden twee kinderen de nalatenschap van hun moeder. De andere twee kinderen aanvaardden beneficiair. De vader van de kinderen is twintig jaar geleden overleden en als gevolg daarvan hadden de kinderen een niet-opeisbare vordering op hun moeder uit de nalatenschap van vader (kindsdeel). De vordering, inclusief rente, is opeisbaar geworden door het overlijden van moeder. Nu bleek dat het vermogen van moeder niet toereikend was om alle vorderingen van de vier kinderen te voldoen. De twee kinderen die zuiver aanvaard hadden, zouden dus met hun eigen vermogen de vorderingen moeten voldoen. Zij maakten gebruik van de nieuwe wettelijke regeling en wilden alsnog beneficiair aanvaarden, omdat zij met deze vorderingen niet bekend waren. Het verzoek werd voorgelegd aan de kantonrechter. 

Oordeel

De kantonrechter ging hier niet in mee. De erfgenamen hadden onderzoek moeten doen naar de inhoud van het testament van vader. Hieruit hadden ze de niet-opeisbare vorderingen kunnen opmaken. Daar komt nog bij dat één van de kinderen na het overlijden van vader aan haar broers en zussen een brief heeft gestuurd, waarin zij hen liet weten dat de kinderen pas na het overlijden van hun moeder het erfdeel van vader konden opeisen. De kantonrechter leidt hieruit af dat de kinderen de vorderingen hadden behoren te kennen. Ook een beroep op de redelijkheid en billijkheid slaagde niet. 

De kinderen die zuiver hadden aanvaard, werden met hun hele eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap van moeder, waaronder vorderingen uit de nalatenschap van vader, die door het overlijden van moeder opeisbaar werden.  

Voorkom verrassingen

Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen. Voorkom vervelende verrassingen door te kiezen voor beneficiaire aanvaarding en laat u op tijd informeren.

Wilt u meer weten over het beneficiair aanvaarden van de erfenis? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Maaike
Portretfoto van Maaike Meewis
Jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647121
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan