Aangepast beleid subjectieve vrijstellingen vennootschapsbelasting

22 januari 2020
Artikel

Het ministerie van Financiën heeft in 2020 een beleid gepubliceerd over vennootschapsbelastingvrijstellingen voor natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen. Het besluit treedt met terugwerkende kracht tot en met 25 november 2019 in werking. De wijzigingen zijn vooral van belang voor instellingen die met de zorgvrijstelling te maken hebben.

portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
Envelop Belastingdienst vrijstellingen vennootschapsbelasting

Zorgvrijstelling

Niet alle zorginstellingen moeten vennootschapsbelasting betalen. Voor bepaalde instellingen geldt een subjectieve vrijstelling. Dit betekent dat de instelling onder voorwaarden volledig is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Welke wijzigingen kunt u verwachten?

Het oude besluit over subjectieve vennootschapsbelastingvrijstellingen is op verschillende punten geactualiseerd. Verduidelijking van het bestaande beleid was op verschillende punten noodzakelijk vanwege onder andere de invoering van de Jeugdwet in 2015.

De Jeugdwet

Een zorginstelling valt alleen onder de vrijstelling wanneer zij nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verricht die bestaan uit ‘genezen, verplegen of verzorgen’. Om te beoordelen of een zorginstelling aan deze eis voldoet, wordt onder meer gekeken of sprake is van collectief gefinancierde zorg. In het nieuwe besluit wordt de Jeugdwet specifiek benoemd als een vorm van collectief gefinancierde zorg. Zo ontstaat er meer duidelijkheid voor instellingen die zorg verlenen op grond van de Jeugdwet.

Jeugdhulpaanbieders

De staatssecretaris licht in het nieuwe besluit toe wanneer de zorgvrijstelling van toepassing is op jeugdhulpaanbieders. Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiervoor schakelen gemeenten onder andere jeugdhulpaanbieders in. In het besluit worden verschillende vormen van ondersteuning, hulp of zorg benoemd die worden verricht door jeugdhulpaanbieders en die kwalificeren voor zorgvrijstelling.

Winstbestemmingseis en statuten bij zorg-bv

Eén van de vereisten waaraan een instelling moet voldoen om de zorgvrijstelling toe te kunnen passen, is de winstbestemmingseis. Dit houdt in dat de zorginstelling haar winst uitsluitend mag aanwenden voor eigen zorgactiviteiten of het algemeen belang. Een bv is juist gericht op het uitkeren van winst aan haar aandeelhouders, waardoor de winstbestemmingseis niet één op één kan worden toegepast op een zorg-bv. In het oude besluit waren daarom aanvullende voorwaarden opgenomen voor zorg-bv’s die de zorgvrijstelling willen toepassen. Zo moet uit de statuten van de zorg-bv onder andere blijken dat de zorg-bv een meervoudig bestuur heeft. In het nieuwe besluit vermeldt de staatssecretaris dat ook een zorginstelling die volgens haar statuten indirect een meervoudig bestuur heeft, kan voldoen aan de winstbestemmingseis.

Zorgvrijstelling en tussenhoudster-bv

Voor toepassing van de zorgvrijstelling is vereist dat de aandelen worden gehouden door een zogenoemde ‘kwalificerende aandeelhouder’. De aandeelhouder moet bijvoorbeeld een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn of een stichting die onder de zorgvrijstelling valt. In het oude besluit was vastgesteld dat ook een tussenhoudster-bv als kwalificerende aandeelhouder kan worden aangemerkt. In het nieuwe besluit worden nieuwe eisen gesteld aan de statuten van de tussenhoudster-bv. Daarnaast kan de tussenhoudster-bv zelf niet voldoen aan de werkzaamhedeneis, zodat deze bv geen beroep kan doen op de zorgvrijstelling en dus regulier belastingplichtig is.

Winstbestemmingseis bij zorg-nv

De voorwaarden die gelden voor een zorg-bv zijn ook van toepassing op een nv die de zorgvrijstelling wil toepassen.

Overgangsrecht

Tenslotte is de al bestaande overgangsregeling op sommige punten verduidelijkt. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot en met 31 december 2021. 

Complexe materie

De subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting zijn complexe materie. Laat u desgewenst adviseren en ondersteunen door een specialist. Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan