Aandachtspunten bij waardeoverdracht

6 april 2016
Artikel

Door waardeoverdracht pensioen kan een werknemer het opgebouwde pensioen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit kan op individuele basis –als een werknemer van baan wisselt– of op collectieve basis –als de werkgever een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afsluit met een andere pensioenuitvoerder. Tot zover lijkt het niet te moeilijk maar niets is minder waar. Waardeoverdracht is complex en kan u flink op kosten jagen. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij waardeoverdracht waar u rekening mee moet houden.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Geschreven door:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Tekenen van waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht pensioen

Een werknemer heeft het wettelijk recht om bij het wisselen van werkgever zijn opgebouwde pensioenen mee te nemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder en dus waardeoverdracht te laten uitvoeren. Als werkgever kunt u hier weinig tegenin brengen. Door waardeoverdracht pensioen te laten uitvoeren, zorgt een werknemer ervoor dat zijn oude pensioen meegroeit als zijn salaris stijgt indien in de nieuwe regeling sprake is van een eindloonregeling. Een ander aspect kan zijn dat de werknemer door waardeoverdracht veilig stelt dat zijn opgebouwde pensioenrechten worden geïndexeerd. Dit laatste speelt met name bij middelloonregelingen.

Kwaliteit van de pensioenuitvoerder

Bij een waardeoverdracht is de kwaliteit van de pensioenuitvoerder een belangrijke factor. Enerzijds is het ongewenst dat het pensioen wordt overgedragen naar een pensioenuitvoerder die er financieel minder goed voor staat dan de oude pensioenuitvoerder. Anderzijds mag een pensioenuitvoerder alleen meewerken aan waardeoverdrachten als de dekkingsgraad (de verhouding tussen verplichtingen en bezittingen) van zowel de overdragende pensioenuitvoerder als de ontvangende pensioenuitvoerder tenminste 100% is.
 
Als de dekkingsgraad lager is dan 100%, worden waardeoverdrachten opgeschort. Hierbij is van belang dat pensioenfondsen als laatste redmiddel pensioenaanspraken en pensioenrechten mogen korten om zo hun dekkingsgraad te verbeteren. Een pensioenverzekeraar heeft deze mogelijkheid niet. Vanuit dit perspectief biedt waardeoverdracht naar een pensioenverzekeraar meer zekerheid.  

Bijbetalen

Als een medewerker uit dienst gaat en om waardeoverdracht vraagt, kan dit forse gevolgen voor u hebben. De uitgangspunten van de wettelijke rekenregels voor waardeoverdracht verschillen van de uitgangspunten in de contracten die u heeft gesloten met pensioenuitvoerders. Een duidelijk voorbeeld is de historisch lage marktrente die vaak afwijkt van rentes die worden genoemd in de pensioencontracten. Het verschil tussen de contractuele waarde van de pensioenen (berekend op contracttarieven) en de wettelijke overdrachtswaarde van de pensioenen (berekend op de wettelijke tarieven) komt in beginsel voor rekening van de oude werkgever. Duidelijk is dat u niet zit te wachten op zo’n rekening voor een werknemer die toch al vertrekt bij uw onderneming. 

De bijbetalingsregeling voor werkgevers is gemaximeerd. De bijbetaling mag niet hoger zijn dan € 15.000 én mag niet meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedragen. Als aan beide eisen wordt voldaan, vervalt de plicht voor u als werkgever om mee te werken aan de waardeoverdracht. Als de bijbetaling in de toekomst, bijvoorbeeld door een stijgende marktrente, lager wordt dan de genoemde grenzen, is er wel weer een verplichting om mee te werken aan de waardeoverdracht. Oud-werknemers die ‘in de wachtkamer zitten’ vormen voor u dan ook een potentieel risico.

Wilt u meer weten over waardeoverdracht pensioen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan