53 maatregelen

2 december 2016
Artikel

nog aanpassen met profiel collega

 

In het najaar van 2014 is het rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep toekomst accountantsberoep verschenen met daarin 53 door de sector zelf voorgestelde maatregelen ter versterking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole.

Op het gedeelte van uw site waar u vacatures plaatst, dient u uit te dragen dat uw organisatie de focus heeft op kwaliteit en dat uw kantoor als degelijk en maatschappelijk betrokken te typeren is. Dat medewerkers en het kantoor beschikken over een professioneel kritische instelling en een rechte rug en dat men nauwkeurig is.

Kortom: dat men de goede waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan.

 

U kunt de persoonlijke eigenschappen die u als organisatie in dit kader van belang stelt, opnemen in uw vacatureteksten. Persoonlijke eigenschappen als: integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, geheimhouding, zelftoetsing en professioneel gedrag zijn erg belangrijk.

 

Voor wat betreft het gevraagde takenpakket in uw vacatureteksten kunt u in dit kader denken aan:

 • Kwaliteit van de werkzaamheden, denkend aan:
  • Het verrichten van de werkzaamheden op een kwalitatief goede manier met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving
  • Het goed plannen van de werkzaamheden
  • Het toezicht hebben over de opdracht

 

 • Vaktechnische kennis
  • Het bijhouden van de permanente educatie
  • Het bijhouden van trends en ontwikkelingen

 

 

 

 

 

 • Een professioneel kritische instelling, denkend aan:
  • De capaciteit om risico’s te onderkennen
  • Alerte houding ten opzichte van fraude en wet- en regelgeving
  • Alerte houding ten opzichte van informatie die de betrouwbaarheid ter discussie stelt
  • Een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming

 

 • Coaching en begeleiding van teams en medewerkers, denkend aan:
  • Het geven en krijgen van feedback
  • het werken in teams, samenwerking onderling
  • Het voeren van tijdig overleg met medewerkers of collega’s

 

 • Uitkomsten van de reviews en kwaliteit van de dossiers, denkend aan:
  • Zichtbare betrokkenheid in de dossiers (met name voor functies vanaf het niveau Relatiebeheerder)
nog aanpassen