In een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden afspraken vastgelegd die gelden in een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het belangrijk om rekening te houden met alle relevante wettelijke regelingen en verplichtingen (bijvoorbeeld een cao).

In diverse gevallen mag zelfs niet of slechts gedeeltelijk in het nadeel van de werknemer worden afgeweken. Let daar goed op. Besteed dan ook voldoende aandacht aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst bij het in dienst nemen of houden van personeel.

Legt u de afspraken vanaf het begin niet goed vast, dan kan dit grote (nadelige) consequenties hebben. Door juiste arbeidsovereenkomsten te hanteren zorgt u voor een goede basis van uw personeelsbeheer, bouwt u juridische zekerheden in en voorkomt u problemen.

Wij bieden u graag een basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, inclusief handige tips.