Belastingplan 2013: verlagen van pensioen in eigen beheer

29-10-2012

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u uw pensioen ondergebracht in eigen beheer? Dan kunt u mogelijk binnenkort éénmalig een korting op uw pensioenaanspraken doorvoeren zonder daarover fiscaal te hoeven afrekenen. In antwoord op Kamervragen gaat de staatssecretaris nader in op de voorwaarden die gelden voor het verlagen (afstempeling) van eigenbeheerpensioen.

 

Vermindering pensioenaanspraken

In het Belastingplan 2013 is voorgesteld om pensioen-bv’s de mogelijkheid te bieden de pensioenaanspraken van de DGA te verminderen zonder dat u hierover fiscaal hoeft af te rekenen. Normaliter bent u bij het verminderen van de opgebouwde pensioenaanspraken loonbelasting (tot 52%) én 20% revisierente (boete) verschuldigd. Het verlagen van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken (zonder fiscale gevolgen) wordt beperkt in situaties van onderdekking. Deze onderdekking moet zijn veroorzaakt door reële beleggings- en ondernemingsverliezen.

 

Voorwaarden afstempelen pensioen

Uw pensioen-bv zal (overtuigend) moeten aantonen dat de 'dekkingsgraad' van het pensioen minder bedraagt dan 75%. De dekkingsgraad houdt in dat u uw pensioenverplichtingen moet (kunnen) dekken door de bezittingen van uw pensioen-bv.

 

De staatssecretaris geeft verder aan dat rekening wordt gehouden met winstuitdelingen van de pensioen-bv voorafgaande aan de pensioeningangsdatum. Ook zal naar de schuldpositie worden gekeken. Hoe hoger de schulden des te lager de dekkingsgraad is van uw pensioen-bv. Als een schuldvordering tussen u als DGA  en uw pensioen-bv 'onvolwaardig' is, bijvoorbeeld indien een vordering is afgewaardeerd (minder waard is geworden), dan zal dit nader worden beoordeeld.

 

Een vermindering (wegens onderdekking) van uw pensioenaanspraak kan u éénmalig op verzoek worden verleend. De 'pensioenpot' kan zodanig worden vastgesteld (afgestempeld) dat er weer 100% dekking is van de (fiscale)waarde van de pensioenverplichtingen.

 

Gebruik maken van afstempeling?

Door gebruik te maken van de (éénmalige) afstempelmogelijkheid van uw pensioentoezegging in eigen beheer kunt u uw pensioenaanspraak in 'evenwicht' brengen met het 'vermogen' van uw pensioen-bv. Uw bezittingen kunt u op een meer gelijkmatige wijze gebruiken voor de uitbetaling van uw pensioenuitkeringen. Als uw pensioenaanspraken (op verzoek) worden verminderd, kan dit u een jaarlijks bedrag aan heffing inkomstenbelasting besparen.

 

De winst die door afstempeling vrijvalt behoort tot de belastbare winst van uw vennootschap tegen normaliter 20% vennootschapsbelasting. Ook rust er een aanmerkelijkbelangclaim (u bent DGA) op van 25% inkomstenbelasting. Tezamen is dit een gecombineerd tarief van 40%. Heeft u de leeftijd van 65 bereikt en vallen al uw inkomsten onder het verlaagd tarief? Dan is afstempelen (ook al is er onderdekking) waarschijnlijk niet aan te raden. Zijn uw verwachte inkomsten na pensionering hoger dan € 56.000? Een vermindering van uw pensioenaanspraak wegens onderdekking kan een verstandige keuze zijn.

 

Heeft u een pensioen-bv waarin sprake is van onderdekking wegens beleggings- en ondernemingsverliezen? Neemt u dan contact op met één van onze pensioenadviseurs of met een vestiging van ABAB bij u in de buurt. 

 

Rudie Martens
Manager ABAB Pensioenadvies

077-3217712

 

ABAB e-mailnieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, dan kunt u zich inschrijven voor de gratis ABAB e-mailnieuwsbrief.

 
  • ABAB is lid van
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? klik HIER voor meer informatie. ✓ deze melding verbergen ✗ cookies uitschakelen.